Bottle-grade-PET – Nylon6 09-05-2022

Bottle-grade-PET – Nylon6

Bottle-grade-PET - Nylon6

Polyestertime
ITEM 02/05/2022 09/05/2022 +/-
Bottle grade PET chips domestic market 8,300 yuan/ton 8,600 yuan/ton +300
Bottle grade PET chips export market 1,220 $/ton 1,235 $/ton +15
Filament grade Semidull chips domestic market 7,350 yuan/ton 7,520 yuan/ton +170
Filament grade Bright chips domestic market 7,550 yuan/ton 7,700 yuan/ton +150
Pure Terephthalic Acid PTA domestic market

Bottle-grade-PET – Nylon6

6,410 yuan/ton 6,460 yuan/ton +50 
Pure Terephthalic Acid PTA export market 1,035 $/ton 1,045 $/ton +10
Monoethyleneglycol MEG domestic market 4,835 yuan/ton 4,850 yuan/ton +15
Monoethyleneglycol MEG export market 620 $/ton 618 $/ton -2
Paraxylene PX FOB  Taiwan market 1,169 $/ton 1,198 $/ton +29
Paraxylene PX FOB  Korea market 1,148 $/ton 1,178 $/ton +30
Paraxylene PX FOB EU market 1,266 $/ton 1,290 $/ton +24
Polyester filament POY 150D/48F domestic market 7,700 yuan/ton 8,015 yuan/ton
+315
Recycled Polyester filament POY  domestic market 7,500 yuan/ton 7,600 yuan/ton +100
Polyester filament DTY 150D/48 F domestic market 9,200 yuan/ton 9,400 yuan/ton +200
Polyester filament FDY 68D24F 8,900 yuan/ton 9,150 yuan/ton +250
Polyester filament FDY 150D/96F domestic market 8,380 yuan/ton 8,700 yuan/ton +320
Polyester staple fiber 1.4D 38mm domestic market 8,100 yuan/ton 8,430 yuan/ton +330
Caprolactam CPL domestic market 13,750 yuan/ton 14,350 yuan/ton
+600
Caprolactam CPL overseas  market 2,250 $/ton 2,150 $/ton -100
Nylon6 chips overseas  market 2,500 $/ton 2,420 $/ton -80
Nylon6 chips conventional spinning domestic  market 14,800 yuan/ton 15,200 yuan/ton +400
Nylon6 chips  high speed spinning domestic  market 15,200 yuan/ton 15,300 yuan/ton +100
Nylon 6.6 chips domestic  market

Bottle-grade-PET – Nylon6

25,500 yuan/ton 26,000 yuan/ton +500
Nylon6 Filament POY 86D/24F domestic  market 17,500 yuan/ton 17,650 yuan/ton +150
Nylon6 Filament DTY 70D/24F domestic  market 20,050 yuan/ton 20,200 yuan/ton- +150
Nylon6 Filament FDY  70D/24F  18,300 yuan/ton 18,350 yuan/ton +50
Spandex 20D  domestic  market 67,000 yuan/ton 66,000 yuan/ton -1,000
Spandex 30D  domestic  market 60,000 yuan/ton 59,000 yuan/ton -1,000
Spandex 40D  domestic  market 50,000 yuan/ton 49,500 yuan/ton -500
Adipic Acid domestic market 11,800 yuan/ton 11,900 yuan/ton +100
Benzene domestic market 8,750 yuan/ton 8,980 yuan/ton +230
Benzene overseas  market 1,151 $/ton 1,176 $/ton +25
Ethylene South East market 1,290 $/ton 1,240 $/ton -50
Ethylene NWE  market 1,457 $/ton 1,436 $/ton -21
Acrylonitrile ACN  domestic market 11,500 yuan/ton 11,700 yuan/ton +200
Acrylonitrile ACN  overseas market

Bottle-grade-PET – Nylon6

1,950 $/ton 1,950 $/ton
Acrylic staple fiber ASF  domestic market 18,500 yuan/ton 18,500 yuan/ton
Viscose Staple Fiber VSF  domestic market 14,250 yuan/ton 14,420 yuan/ton +170
PP Powder domestic market
9,850 yuan/ton 9,900 yuan/ton +50
Naphtha overseas market  890 $/ton 910 $/ton
+20
Phenol domestic market 10,200 yuan/ton 10,580 yuan/ton +380

Bottle-grade-PET – Nylon6rket